ППМГ-Враца търси да назначи

ПМГ-Враца търси да назначи

Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. Иван Ценов“, Враца

Търси да назначи, за учебната 2021/22 година:

  1. Учител по Информатика и информационни технологии;
  2. Учител – софтуерно инженерство, който да преподава в професионална паралелка „Приложен програмист“ дневна форма и дуална форма на обучение.

Кандидатът трябва да може да преподава:

  • Програмиране за вградени системи;
  • Операционни системи;
  • Конкурентно програмиране;
  • Функционално програмиране;
  • Софтуерно инженерство;
  • Приложно програмиране;
  • Информатика.

Oсновна работна заплата за длъжността с педагогическа правоспособност – за „учител“ – 1290,00 лева, за „старши учител“ – 1430,00 лева.

Допълнителни плащания:

Допълнително трудово възнаграждение – три пъти в годината, допълнително материално стимулиране – еднократно, награди, ДТВ за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти /диференцирано заплащане/, представително облекло.

При липса на собствено жилище във Враца на лицето ще бъде предоставено общинско жилище.

За въпроси – e-mail: [email protected]

                           Тел. 0879 003157
2021-02-24 19:30:42