Топлофикация Враца анализира фактурите за отопление за януари

Топлофикация Враца анализира фактурите за отопление за януари

В изпълнение на ангажимента си към КЕВР, Топлофикация Враца публикуваха на сайта си анализ на фактурите за потреблението на топлинна енергия през януари. Потърсихме изпълнителния директор инж. Михайлов, който ни даде допълнителни разяснения.


„През януари 2021 година сме доставили 9% по-малко топлинна енергия в сравнение с януари 2020 година. Причините са основно в по-високата среднодневна температура за отчетния период. През миналия месец тя е била 3.55 градуса, а година по-рано 3,41 градуса.“ коментира директорът на Топлофикация Враца.

Инж.Михайлов посочи, че друг фактор, обуславящ намалението на количеството доставена топлинна енергия е разликата в  броя работни дни на ТЕЦ-а за съответния период като за януари 2020 те са 31 дни, спрямо 30 дни за януари 2021 година. Директорът обърна внимание, че в някои абонатни станции между последните две отчитания на енергията има 29 дни, което също се отразява на сметките.

„Друга не по-маловажна причина за заниженото потребление на клиентите на Топлофикация Враца, която няма как да подмина, е продължаващата извънредна епидемична обстановка. В резултат на наложените ограничения, много от учебните и детски заведения и административни сгради продължават да не работят или са с намален капацитет, спрямо януари 2020 година. Промени се и профилът на потреблението. Много врачани работят от своите домове и следователно потреблението на топлинна енергия от домакинствата се увеличава, за сметка на стопанските абонати.“ обясни директорът.

Инж. Михайлов напомни на ползващите услугите на Топлофикация Враца, съветите на дружеството за оптимизиране на потреблението. Сред тях са препоръки да не се поставят предмети, мебели и завеси пред радиаторите, защото „заблуждават“ вентила за действителната температура в стаята. Директорът на Топлофикация Враца съветва да се поддържа желаната температура в стаите, които се използват.

„Предвид краткосрочните прогнози за резки амплитуди в температурите за месец февруари от рязко затопляне към рязко застудяване и обратно, съветваме нашите абонати в по-топлите дни да не предприемат резки смени на режима на работа на отделните отоплителни тела. Всеизвестно е, че при преохлаждане на дадено помещение или сграда, след това ще е необходима много повече енергия за възстановяване на нужната стайна температура. През светлата част на деня при топло време, при продължително отворени прозорци следете термостатичния вентил да е в затворено положение.“ съветва инж. Михайлов за поведението на потребителите през променливия месец февруари.

 
2021-02-10 09:35:33