Големи възможности и ниски цени за лоялните клиенти на „Топлофикация Враца“

Големи възможности и ниски цени за лоялните клиенти на „Топлофикация Враца“

„Топлофикация Враца“ напомня на своите абонати за възможността да плащат потребената топлинна енергия на равни месечни вноски през годината. Договорите „Равни вноски“ могат да се подпишат след излизане на годишните изравнителни сметки“, заявява инж. Радослав Михайлов, директор на „Топлофикация Враца“. Той допълва, че всички клиенти, които внасят дължимите суми в зададения срок, ползват отстъпка от 6% върху реално потребената топлинна енергия преди облагане с ДДС.

„С тази наша промоция за сключване на договори „Равни вноски“ не се натоварва семейният бюджет на клиентите ни. Те се наслаждават на комфорт и топлина на достъпна цена.“, казва инж. Михайлов.

По думите на директора на „Топлофикация Враца“ освен предимството  предвидимост на сметките за парно и топла вода, абонатите им заплащат единствено договорената сума на равната месечна вноска. „Чрез тази промоция цената не се определя от прогнозните начисления на топлинния счетоводител.“, обяснява инж. Михайлов. Той разясни, че вноските се определят като 1/12 част от консумацията от предходен период и важат до излизането на изравнителните сметки. „Реално абонатите заплащат 11 равни вноски всеки месец, а последната е изравнителна. 12-тата се явява разлика от начислените вноски и реалното потребление.“, допълва още директорът на „Топлофикация Враца“.

Инж. Михайлов напомня на техните абонати и за възможността за преминаване на дистанционен отчет. „Избирайки реален дистанционен отчет, Вие избягвате неочакваните изравнителни сметки, не е необходимо да осигурявате достъп до дома си, заплащате само Вашето реално потребление. На етажни собствености, избрали реален дистанционен отчет, не се начисляват допълнителни такси за топлинно счетоводство.“, казва още той.
2021-02-01 14:00:43