Търсят шеф на болницата в Роман

Търсят шеф на болницата в Роман

Конкурс за шеф на Специализираната болница за долекуване, продължително лечение на белодробни болести в Роман обявиха от здравното министрество. Документите си могат да подават български граждани,  притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление. Кандидатите трябва да имат най-малко 5 години професионален опит, да не са лишени отправот ода заемат съответната длъжност и др.

Крайният срок за подаване на документи е 5 февруари. Конкурсът ще се проведе на три етапа – проверка на документите на участниците в надпреварата, оценяване на изготвената от тях концепция за развитие на лечебното заведение и събеседване с кандидатите.

В условията на извънредна епидемична обстановка и други извънредни обстоятелства, е допустимо провеждането на събеседването (интервюто) дистанционно в електронна среда.

В момента управител на Специализираната болница за долекуване, продължително лечение на белодробни болести в Роман е бившият врачански губернатор Пепа Владимирова.

 
2021-01-22 10:25:03