Цветко Рангелов е първият данъкоплатец в Берковица

Цветко Рангелов е първият данъкоплатец в Берковица

На 20 януари започна данъчната кампания в Община Берковица. Първият данъкоплатец тази година е Цветко Рангелов, който заплати  данък за недвижими имоти и такса за битови отпадъци. Възрастният човек бе поздравен със специален подарък от Общинска администрация – Берковица. Г-н Рангелов пожела на служителите от отдел „Местни данъци и такси“ добра събираемост и повече отговорни данъкоплатци.

Данъкоплатците могат да се възползват от 5 % отстъпка, ако платят пълния размер на дължимите данъци в срок до 30 април 2021 година.
2021-01-21 11:01:10