Правят велосипедно трасе за служителите на АЕЦ Козлодуй

Правят велосипедно трасе за служителите на АЕЦ Козлодуй

АЕЦ „Козлодуй“ обяви намерение за изграждане на велосипедно трасе на ведомствения път от града към централата. Целта е насърчаване използването на съвременен екологично чист велосипеден транспорт за част от персонала на дружеството, който да бъде безопасен и удобен за всички участници в движението. Велосипедното трасе ще се ситуира в дясната част на съществуващия ведомствен път от града до АЕЦ „Козлодуй”, в участъка от газостанция „Елена” до кръстовището срещу административната сграда на централата.

Предвижда се велосипедната лента да е еднопосочна с дължина 3 916 метра и с метър и половина широчина. Инвестиционното предложение няма да променя съществуващата пътна инфраструктура, а само на положението на осевата линия на ведомствения път. За сигурност между велосипедистите и автомобилното движение се предвижда полагането на шумна релефна жълта маркировка тип термопластик с поставени върху нея алуминиеви кабъри тип „котешки очи” със светлоотразители от две страни, разположени на разстояние един от друг 10 метра. Маркировката от другата страна на велосипедната лента ще бъде обозначена с термопластична жълта боя. Трасето ще има непрекъснатост на всички участъци на велосипедната лента, само при преминаване в зоните на кръстовища маркировката ще се прекъсва, но няма да спира. Строежът е в съответствие с одобрения подробен устройствен план на площадката на АЕЦ „Козлодуй”, влязъл в сила на 30.01.2019 г. и подлежи на съгласувателен и разрешителен режим, съгласно Закона за устройство на територията. Писмени становища за инвестиционното предложение може да бъдат представени в МОСВ.
2021-01-18 10:07:22