Скъсаха от проверки врачански фирми

Скъсаха от проверки врачански фирми

703 предприятия от различни отрасли на икономиката са проверени от Инспекция по труда-Враца през миналата година, отчете директорът на институцията Румен Младенов. Общо инспекциите са 1075, като са констатирани и доста нарушения. 79 са проверките  по сигнали на граждани.Установени са 70 работещи чужденци и 9 непълнолетни лица. Общо констатирани нарушения – 3138 бр., от тях неизпълнени предписания – 24 бр.  Съставените  актове за административни нарушения са 131 бр. (от тях за работа без трудов договор – 32, за неизпълнени предписания – 24 бр.) Издадените наказателни постановления са 131 за обща сума от 210 000 лв., всички на работодатели.

Благодарение намесата на „Инспекция по труда“-Враца намалява броят на фирмите, които забавят изплащането на трудовите възнаграждения. За  2020 г. са изплатени забавени заплати за 78 000 лв.

Специална мярка в плана за дейността на Инспекцията по труда през 2021 г. ще гарантира засилен контрол по въвеждане на противоепидемични мерки за ограничаване на разпространението на КОВИД-19 в предприятията. Акцент в проверките по мярката ще бъде и изпълнението на задълженията на работодателите, свързани с правото им да получават компенсации срещу запазване на заетостта.

С цел подобряване условията на труд и гарантиране в по-висока степен на живота и здравето на работещите, интензивни проверки ще бъдат извършвани и в предприятия с високо ниво на трудов травматизъм. В обекти с рискови производства и дейности се запазва и периодичният контрол.
2021-01-12 09:55:45