Осигуряват спортно оборудване на гимназии в Северозапада

Осигуряват спортно оборудване на гимназии в Северозапада

Общо два милиона и половина ще бъдат вложени в спортно оборудване в 91 професионални гимназии в страната. Средствата са осигурени от Оперативна програма „Региони в растеж”. Бенефициент по проекта е образователното министерство. С парите ще се достави и монтира спортно оборудване и обзавеждане, включително тренировъчни фитнес системи за открито, на 91 държавни професионални гимназии в цялата страна.

Сред учебните заведения, които ще получат нови уреди са професионалната  гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" във Видин, професионалната гимназия по ядрена енергетика "Игор Курчатов" в Козлодуй, професионалната техническа гимназия   "Никола Йонков Вапцаров" във Враца, професионалната гимназия по техника и електротехника "Христо Ботев" в Монтана и други. Общият брой на учениците, които ще могат да използват новото спортно оборудване е около 32 хиляди.

Целта на проекта е да се подобри качеството на образователната среда и да се обнови спортната материална база в учебните заведения. С реализирането му ще бъдат създадени условия за пълноценно упражняване на физическо възпитание и спорт от учениците.

Съоръженията и оборудването ще бъдат използвани за нуждите на учениците в рамките на специалностите от одобрената учебна програма, като инфраструктурата ще може да се ползва за осъществяване на извънкласни занимания или от външни за училището лица в останалото време.

 

 
2021-01-08 13:58:04