Областният щаб във Враца увеличи леглата за прием и връща учениците в клас

Областният щаб във Враца увеличи леглата за прием и върна учениците в клас

Областният щаб за борба с грип и ОРЗ проведе на 20.11.2020 г. електронно заседание за реорганизация на лечебната мрежа на територията на областта и предложения за присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда за учениците в област Враца.

От директора на РЗИ-Враца бяха предложени за разглеждане четири варианти за реорганизация на областната лечебна мрежа, в случай на 14-дневна заразеност над 600 заразени лица на 100 хил. население.

Членовете на Областния щаб за борба с грип и ОРЗ приеха със свое решение за осигуряване на необходимите медицински грижи за лицата, нуждаещи се от хоспитализация, да се предложи на министъра на здравеопазването:

  • увеличаване броя на леглата за неусложнени с COVID-19 пациенти в „СБАЛПФЗ-Враца” ЕООД на 60, от общо 80, като при необходимост от интензивно лечение на пациенти те да бъдат насочвани към МБАЛ „Христо Ботев“ – Враца и Първа частна МБАЛ-Враца;
  • КОЦ-Враца, СБПБББ-Роман и СБПЛРВБ-Мездра да изпълняват медицински дейности само за незаразени с коронавирусна инфекция пациенти;
  • останалите лечебни заведения, определени със заповед на министъра на здравеопазването за лечение на лица с COVID-19 продължават дейността си при досега определените условия.

След подадено предложение от РУО-Враца чрез информация от страна на директорите на училищата за брой отсъстващи ученици и учители с потвърден COVID-19, отсъстващи като контактни на COVID-19 и отсъстващи поради ОРЗ, Областният щаб следните решения:

  • препоръчва преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за периода 23.11.2020 г. - 30.11.2020 г. вкл. за всички паралелки в Професионална гимназия по транспорт „Коста Петров“-Борован, Средно училище „Христо Ботев“ - Габаре, Професионална гимназия „Алеко Константинов“-Мездра и Средно училище „Васил Левски“-Роман. В посочените училища, в над 50 % от паралелките в прогимназиалния етап на основната степен и двата гимназиални етапа на средната степен на образование, както и в две или повече паралелки в началния етап на основната степен на образование отсъстват над 20 % от учениците;
  • препоръчва преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за периода 23.11.2020 г. - 30.11.2020 г. вкл. за отделни паралелки в следните училища: Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ - Козлодуй за ІІ „а“ клас, ІV „в“ клас, ІV „г“ клас и Средно училище „Никола Войводов“-Враца за І „а“ клас, ІІ „в“ клас, ІІ „г“ клас. В посочените училища в две или повече паралелки в началния етап на основната степен на образование отсъстват над 20 % от учениците;
  • до 30 ноември в онлайн среда продължават обучението си всички ученици от училищата в община Хайредин;
  • от 23 ноември, всички останали ученици са с възстановени присъствени учебни занятия в гимназиален етап на обучение в училищата от община Враца, като по предложение на Областния щаб, ще бъде направен мониторинг за здравословното състояние на всички завърнали се в клас ученици.2020-11-22 11:16:53