Електробуси от Китай май ще има във Враца?

Електробуси от Китай май ще има във Враца?

Петима кандидати са подали документи в община Враца за доставка на електрически автобуси в града. Протоколът от проведената през месец февруари тази година обществена поръчка за избор на доставчик на 13-те превозни средства вече е достъпна на официалния сайт на „Тролейбусен транспорт”. От документът става ясно, че Авто инженеринг холдин груп са изброили седем договора, по които са им налагани неустойки, но те са по- малко от половината стойност на съответния договор. Другият участник - китайски консорциум не е декларирал, че разполага със сервизна база за гаранционна поддръжка. Установени са и други непълноти, които са изискани допълнително. Друг участник- консорциум между фирми от Китай, Малта и България, не отговаря формално на изискванията и също не е представил цялата изискана информация от възложителя. От комисията към община Враца не са посочили забележки към четвъртия участник - Българска автомобилна индустрия. Другият български кандидат в процедурата - Екселор Холдинг груп е пропуснал да уточни размерите на трите договора, по които са налагани санкции. След отстраняването на пропуските, комисията с председател Марио Милов ще пристъпи към отварянето на ценовите предложения.

Прогнозната стойност на поръчката е 13 милиона лева.
2020-11-03 10:29:53