ќбновени паркове, училище и детска градина ще зарадват хайрединчани /—Ќ»ћ »/

ќбновени паркове, училище и детска градина ще зарадват хайрединчани

”силени ремонти кип€т в ’айредин. –азпространението на коронавирус в страната е причината от администраци€та да съсредоточат сили в кандидатстването и реализаци€та на проекти, въпреки, че по традици€ на днешни€ ден би тр€бвало да честват традиционни€ си събор. ¬ тези трудни за всички времена се срещаме с кмета на община ’айредин “одор јлексиев, който ни разказва с какво са ангажирани работните дни в администраци€та. 


“ехника и работници са ангажирани с ремонта на местното училище и детска градина, какви са дейностите, които се извършват там?

ѕо програмата за развитие на селските райони се ремонтира —” „¬асил ¬оденичарски“. –аботата се забави малко заради кризата с коронавируса, но въпреки това сме на финалната права. —градата се санира, обнов€ват се вътрешните помещени€ и се прави канализационна система. ќтводн€ва се приземни€т етаж, за да може да се използват за учебна дейност и помещени€та там. ўе имат и нова отоплителна система на пелети. ћожем да се похвалим с много деца, като общата ни цел с екипа на училището е да имаме едни подготвени кадри, които да успе€т да се реализират тук, в наши€ край. »менно за т€х се прав€т всички тези нови неща. Ќеизползваеми помещени€ ще превърнем в занималн€, кабинети по готвене, по изкуствата и всичко това ремонтирано и обзаведено по най-модерни€ начин. «а ремонта са ни отпуснати около 1 милион евро. —ъщите ремонтни дейности върв€т и в ƒ√ „—лавейче“. ѕо същи€ начин т€ ще бъде стане една от най-модерните в областта.

–азполага ли общината с достатъчно площадки, на които да се забавл€ват децата?

ѕаркове има, но е хубаво да правим нови и да обнов€ваме съществуващите площадки на т€х. —печелихме 5 проекта, с които ще изградим детски и фитнес площадки. 3 от т€х ще са в ’айредин на места, които н€кога са били паркове, но сега са останалите само храсти и стари дървета. “ерените се облагород€ват, изгражда се поливна система, за да сложим после нови клатушки и пързалки. ќще 2 площадки правим в ћанастирище и –огозен, като средствата за всички т€х са 800 000 лв.

»нтересна и функционална спортна площадка ще направим в двора на училището в ћихайлово. Ќа не€ ще могат да се тренират различни спортове. “ам н€мат физкултурен салон и имат крещ€ща нужда от м€сто за спорт. ќколо 80 000 лв. ще отидат за не€, като имаме иде€ над площадката да сложим модерно покритие тип „балон“, за да € пази от атмосферните вли€ни€ и да се ползва целогодишно. ќт всички нас обаче зависи да бъдем отговорни и да пазим новите придобивки, за да ги имаме за по-дълго време, а не да ги чупим и рушим.

–емонтирате ли улици?

ѕравим 3 улици по програмата за развитие на селските райони. ≈дната е ул. „—амуил“ в ћанастирище, ко€то се намира пред читалището. ƒругите са в ’айредин-„ ръстьо Ѕоков“ и в ћихайлово „√еорги ƒимитров“. ќколо 1 милион евро отиват за т€х, но обжалвани€ на процедурата забавиха дейностите.

 акво остана несвършено от важните неща, които сте планирали?

Ќад€ваме се да се преборим за финансиране, с което да ремонтираме старчески€ дом, както и да го преоборудваме. ¬ърви и общи€т устройствен план, който ще ни даде €сна представа за развитието на общината. ѕриоритет за нас е и озелен€ването в общината, посредством залес€ване. ѕредвиждаме такова да бъде направено в ’айредин, ћанастирище и –огозен. ѕодали сме проект, като са ни нужни 600 000 лв. и се над€вам да ни бъдат отпуснати. »ска ни се да засадим местни дървесни видове, сред които широколистни и медодайни, като акаци€та и липата например. ўе се борим и за нов училищен автобус, защото сме поели превоза на всички деца в общината. ћиналата година получихме нов, но местата са му по-малко от на старите рейсове и н€ма как да поеме всички ученици.

–ешени ли са вече проблемите с двата критични €зовира в общината?

ѕриключи ремонтът на €з. –огозен-1. ѕо €з. Ѕързина обаче имаме още работа. —тената му е до водопропусклива скала, което води до рушенето й. Ќужни са геоложки проучвани€ и строителни дейности, неща които ще струват много и са специализирани и н€ма как да си ги позволим. ѕарите, отпуснати за ремонт на €зовирите н€ма да ни стигнат и сме замразили дейностите. ѕоне още 2 млн. лева ще са нужни, за да се справим с проблема.

–аботи ли се по социални програми?

ƒа, това също е сред приоритетите ни. »маме назначени 8 разносвачи, които помагат на 24 лица. ѕоемат дейности, сред които купуване на храна и лекарства, носене на пенси€та до дома на бабите и д€довците. 24 са личните асистенти, които обслужват 56 потребители в нашата община. »маме и 46 лица, които помагат в социални и детски заведени€, дезинфекцират помещени€та.

 акво ще пожелаете на хората, въпреки че тържества за събора н€ма да има?

Ќека всички да са здрави, да пазим нещата, които се прав€т, да се уважаваме, да се пазим от коронавируса и нещата ще се оправ€т.

 

»нтервю на —илви€ —»ћ≈ќЌќ¬ј

 
2020-10-31 09:45:13