Борят се да запазят прокуратурата и съда в Козлодуй

Борят се да запазят прокуратурата и съда в Козлодуй

Общинската администрация и Общинският съвет в Козлодуй се обявиха категорично срещу предлаганите от ВСС идеи за обединяване и закриване на съдебните институции в града.

„Предложените модели на оптимизация са неприложими и нецелесъобразни и не биха довели до положителен резултат, напротив, ще бъдат накърнени основни граждански, социални и икономически права на населението на община Козлодуй“, се казва в становището на ОбС, подписано от председателя му Николинка Тодорова.

Районен съд Козлодуй осъществява правораздавателната си дейност на територията на общините Козлодуй и Хайредин, чието население наброява около 26 000 души. Особеностите на съдебния район са свързани и с факта, че тук се намира единствената атомна електроцентрала в България. На територията развива дейността си и ДП „Радиоактивни отпадъци”, с около 2000 работници и служители, и в момента се изгражда Национално хранилище „Радиоактивни отпадъци”. В града работят две полицейски управления – РУ Полиция Козлодуй и РУ Полиция АЕЦ „Козлодуй“.

На територията на двете общини в района на съда има няколко действащи социални услуги, чието обслужване е свързано с налагане на запрещения, надзорен съвет и др. Съдът се помещава в новопостроена сграда, която е модерна и функционална и отговаря напълно на изискванията и нуждите на съвременното модерно правораздаване.

В становището на Община Козлодуй се казва:  „Достъпът до правосъдие дава на гражданите възможност да се защитават срещу нарушения на правата им, да държат изпълнителната власт отговорна, а това е от особено значение за нас като представители на изпълнителната власт. Трите модела са неприложими, не са съобразени с регионалната политика на ЕС, а опасността от липсата на самостоятелен съд е да има хаос в правоотношенията между гражданите и пораждане на условия за увеличаване на битовата престъпност.

Не на последно място националното значение на АЕЦ „Козлодуй“ предполага правоотношения с редица физически и юридически лица, а липсата на самостоятелен районен съд на територията на общината би засегнала достъпа до правосъдие както на предприятието, така и на множеството му контрагенти“.

Становищата на Общински съвет, Козлодуй и общинска администрация Козлодуй са изпратени до Районен съд Козлодуй, оттам до ВСС. Надеждата е висшите магистрати да преценят на база конкретните специфики на района. Насрочено е поредно обсъждане на заседание на СК на ВСС на 20 октомври 2020 г.
2020-10-20 12:26:28