Малчуганите от Детска ясла - Берковица се радват на нови детски съоръжения

Малчуганите от Детска ясла - Берковица се радват на нови детски съоръжения

Днес бе откриването на обновения кът за игра в Детска ясла - град Берковица. Официални гости на събитието бяха зам.- кметът на Община Берковица Гергана Антонова, зам.- кметът на Община Берковица Спаска Георгиева и секретарят на Община Берковица Биляна Стаменова. Децата се радват на чисто нови игрови съоръжения, отговарящи на съвременните изисквания за безопасност.

В рамките на проекта “Формиране на екологична култура у децата в Детска ясла град Берковица, Община Берковица“, финансиран по Национална кампания „За чиста околна среда - 2020“ на тема “Обичам природата – и аз участвам” по ПУДООС, са доставени и монтирани детска беседка с маса и пейки, люлка, детска пързалка. Детският еко-кът „Горска къщичка“ цели изграждане на една добра екологична култура, навици и отговорно поведение към опазване на околната среда и чистотата на природата у децата. Чрез него децата ще имат възможност да провеждат своите занятия на открито. Eко-кътът ще се превърне в място за обучение, експериментиране, труд в природната среда, наблюдение и игра. Стойността на проекта е 4996,80 лв. с ДДС.

Обновяването на дворното място на Детска ясла - Берковица с новите съоръжения създава благоприятни условия на най-малките за весели игри и забавления.

Директорът на заведението Росица Драгиева изказва своята искрена благодарност към

Кмета на Община Берковица Димитранка Каменова за оказаното съдействие и подкрепа.

 


1
2


2020-10-07 14:17:42