Отвориха детска кухня в Белоградчик

Отвориха детска кухня в Белоградчик

От края на месец септември е възстановена дейността на „Детска млечна кухня” в Белоградчик. Към момента за услугата са записани 8 деца на възраст от 10 меца до 3 г., отглеждани в домашна среда, на които се приготвя обедно хранене на база подадена от родителите ежедневна заявка. Желаещите да ползват услугата родители следва да подадат в ДГ „Иглика” следните документи: заявление по образец, копие от акт за раждане и медицинска бележка от личен лекар за клиничното състояние на детето, относно наличието или липсата на алергии.

Получаването  на храната се извършва в сградата на Детска Ясла, ул. „Александър Батенберг” № 6, град Белоградчик - от 10:30 до 12:30 часа.
2020-10-06 10:30:40