Близо 5.5 км път в Берковско става общински

Близо 5.5 км път в Берковско става общински

Министерският съвет взе решение за промени в списъка на републиканските пътища на територията на община Берковица. Републиканският път III-815 (Петрохан - о.п. Берковица) - Берковица - (о.п. Берковица - Благово), с дължина от 5,403 км, става публична общинска собственост и ще бъде заличен от списъка с републиканските пътища. Промяната се извършва по предложение на общинската администрация, която ще има възможността да кандидатства по различни програми и мерки за финансиране за подобряване на техникоексплоатационното състояние на пътя, както и да отделя средства за текущо поддържане.
2020-09-30 12:52:29