Спалня се превръща в модерен туристически център

Спалня се превръща в модерен туристически център

В края на миналата седмица кметът на община Лом д-р Георги Гаврилов, в качеството си на Председател на УС на МИГ Лом,  подписа договор по мярка 5-7.5 МИГ ЛОМ  „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. Договорът бе подписан и от Борислав Борисов – председател на УС на туристическото дружество.

Подписаният договор, по проект „Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и закупуване на обзавеждане за ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО АСПАРУХОВ ХЪЛМ - „Туристически  информационен център - гр. Лом” е с регистрационен номер в ИСУН BG06RDNP001-19.185-0001 и е на стойност 96 179.43 лева.

Ще бъде създаден туристически информационен център, в  който ще се поддържа детайлна база за всички налични природни, културни, архитектурни и исторически забележителности на територията на община Лом. Центърът ще консултира предприемачи за създаването на възможно най-атрактивен за туристите културно-исторически продукт, ще разработва рекламни материали и ще представя община Лом на регионални, национални и международни туристически борси и изложения. Проектното предложение е на база енергийното обследване от ДЗЗД „ДК-КОНСУЛТ“-Плевен и инвестиционен проект, изготвен от „ИСИ ОД“ ООД -Монтана. Той предвижда основен ремонт, мерки за енергийна ефективност на сградата, собственост на дружеството, и закупуване на оборудване и обзавеждане. По договора ще бъдат основно ремонтирани покрива на сградата - 163 кв. м, фасада 330 кв.м., вътрешни помещения, стълбищни клетки и санитарни възли. Помислено е и за хората с увреждания - ще бъде осигурен подход и санитарен възел за инвалиди. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца.


сн.1


2020-08-03 09:53:13