Не освободиха от отговорност болничен борд

Не освободиха от отговорност болничен борд

С пълно единодушие днес Съвета на директорите и представителят на държавата – д-р Кети Ценова приеха дневния ред на общото събрание на врачанската МБАЛ „Христо Ботев”. Общо шест бяха включените точки. Освен, че одобриха годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година, който е заверен от регистриран одитор положителния си вот те дадоха и за избор на регистриран одитор за тази година, както и за промяна в устава и капитала на дружеството. Единственият отрицателен вот даде представителят на държавата д-р Кети Ценова относно освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през миналата година. Причините за това са две. Едната е счетоводната загуба, която към момента е в доста голям размер. Тя се дължи на неизползваните отпуски за 2017 и 2018 година. По този повод от лечебното заведение са изплатили средства в размер на близо 320 хил. лв. Втората причина са натрупаните наказателни лихви по задълженията.

Повреме на днешното общо събрание стана ясно, че капиталът на врачанската МБАЛ „Христо Ботев” е увеличен с 59 хил. лв. Очаква се той да бъде вдигнат с още половин милион лева, заяви изпълнителният директор на лечебното заведение д-р Петър Керемедчиев.

 
2020-07-24 16:00:52