Отпуснаха безвъзмездна помощ на 12 врачански фирми

Отпуснаха безвъзмездна помощ на 12 врачански фирми

12 фирми от област Враца са сред първите 848 одобрени и сключили договори по прoцедура на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ - Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 по справка от ИСУН 2020. Фирмите, които ще се възползват от безвъзмездните средства са в сферата на търговията, IT – сектора, строителството, счетоводни и консултантски услуги, ектремния туризъм, печатни услуги и ресторантьорство. Опуснатите средства са 99 733 лв. и това са първите средства за региона във Враца. С право на безвъзмездна финансова помощ по процедурата са предприятия с персонал до 50 души, които са регистрирали поне 20% спад в своя оборот за април 2020 г. спрямо средномесечния за 2019 г.

Фирми, регистрирани преди 1 юли 2019 г., които извършват дейност във всички икономически сектори, с изключение на попадащите в обхвата на Програмата за развитие на селските райони бяха допустими по процедурата, минималният размер на финансиране за един проект е 3000 лв., а максималният  10 000 лв. с тях всяка фирма ще може да покрие най-неотложните си нужди за наем, консумативи, суровини, заплати и други оборотни средства.
2020-07-03 14:05:13