Нови компютри ще имат деца от социални заведения в Монтана

Нови компютри ще имат деца от социални заведения в Монтана

Община Монтана ще кандидатства по целева програма на фонд „Социална закрила” за подпомагане на образователния процес на децата от Центровете за настаняване от семеен тип.

„В града има 5 центъра за настаняване от семеен тип, в които живеят 39 деца и младежи. За тяхното онлайн обучение ще бъдат осигурени компютри и други необходими дигитални устройства на стойност 24 хиляди лева. По целевата програма ще бъде покрит и разхода за интернет връзка за срок от една година”, съобщи заместник кметът на община Монтана Тихомир Антонов. Общинските съветници подкрепиха предложението на редовното си заседание днес. Те разрешиха на кмета на община Монтана да организира търг за два имота в новата промишлена зона на града. Имотите са съответно 2,7 и 2,9 декара. Определената първоначална цена за декар в района е 10 хиляди лева, уточни председателят на Общинския съвет инж. Иво Иванов.
2020-06-30 17:37:24