√оран јтанасов: — конкурс за –адичков търсим новите майстори на къси€ разказ /»Ќ“≈–¬ё/

√оран јтанасов: с конкурс за –адичков търсим новите майстори на къси€ разказ /»Ќ“≈–¬ё/

 азвам се √оран јтанасов, роден съм в Ѕерковица. T€ е моето най-гол€мо щастие и болка едновременно. «авършил съм слав€нска филологи€, работил съм като журналист, редактор и екскурзовод. ∆ив€л съм в Ѕлагоевград, —офи€, Ѕургас и ѕрага. ќт н€колко години съм учител в Ѕерковица, а в кра€ на октомври 2019 г. б€х избран за общински съветник. ѕиша разкази.

 

√-н јтанасов, ¬ие сте общински съветник, първи мандат, кои са трудностите и успехите в работата ¬и?

Ќа този етап трудностите са много повече от успехите, но не бива да забрав€ме, че успехът идва след много дни и месеци упорит труд. ”спехът върви редом с трудностите, той е и награда за труда, както е награда дъгата след дъжд. ƒа си част от управлението на града е огромна отговорност, но и смелост, и дързост. јз мисл€, че не можем да вървим напред, ако не промен€ме стереотипите, ако не сме иновативни. ¬ кра€ на декември по мо€ инициатива учредихме Ќационална литературна награда „…ордан –адичков“, ко€то тр€бва да отбележа, беше подкрепена единодушно от всичките съветници. ≈дни от приоритетите на нашата група съветници (Ѕ«Ќ—) е социалната политика, както атрактивен културен и спортен календар. –аботим много целенасочено в тази посока. Ќа миналата сеси€ предложихме ново събитие „Ћетни театрални дни“ на открито в града, което за наше огромно недоумение не беше подкрепено. Ќие б€хме първите, които се застъпихме още в началото на мандата за не увеличаване на заплатите на съветниците и председател€ на ќб—. ≈то сега дори г-н —татков (водач на нашата листа) внесе предложение за намал€ване на заплатите на съветниците и председател€ с 30 процента от първи юни за период от една година. Ќашата група внесе материал и за пром€на в реда и организаци€та на ƒетската млечна кухн€ –Ѕерковица, за да отговорим на нуждите на времето, в което живеем. ѕо наша инициатива в Ѕерковица бе учреден ин витро фонд, който да подпомага двойки с репродуктивни проблеми. “ой разполага с бюджет от 10 000 лв. и е отворен за нуждаещите се. Ќие насто€вахме и за видеозаснемане на сесиите. “ова за н€ма и осем месеца в местни€ парламент. „ака ни още много, много работа, а ние тепърва ще посегнем към н€кои от най-добрите си идеи.

 

¬ Ѕерковица се провежда първото издание на литературен конкурс на името на …ордан –адичков, разкажете ни за него?

 онкурс на името на гиганта –адичков отдавна тр€бваше да има в българската литература. ћного се радвам, че колегите от ќб—-Ѕерковица подкрепиха иде€та и по този начин засвидетелствахме нужното уважение към наши€ земл€к …ордан –адичков, който показа —еверозападна Ѕългари€ на света. “ози митичен край е вдъхновил писател€ за н€кои от най-интересните му разкази. Ќека споменем „януари“, „¬ерблюд“, „√орещо пладне“, „Ќежната спирала“, „’л€б“, „ амъни“ и редица други. “ъкмо защото …ордан –адичков остава в нашата литература като разказвач, решихме да потърсим новите майстори на къси€ разказ. ≈то защо ще даваме наградата за сборник с разкази. “очно така дефинирана награда в българската литература н€ма, което прави наши€ конкурс уникален.

 

»ма ли интерес от страна на участниците, от къде са и кой ще журира творбите?

»нтересът към наградата е огромен. ¬секи ден в ќбщината пристигат нови заглави€.  ъм момента имаме 28 автори от ц€лата страна, почти всички големи издателства номинираха автори и изпратиха книги. ”частват писатели от ц€ла Ѕългари€, сред т€х има утвърдени майстори на разказа – ƒе€н ≈нев, »ван —ухиванов, ¬аньо ¬ълчев, …орданка Ѕелева и др. –азбира се, имаме и много млади разказвачи, включително и автори с дебютни сборници.  артината е доста пъстра и включва ловни разкази, съвременна градска проза, абсурдистични и хумористични истории, пасторални разкази, което дава един широк поглед върху най-новото и респективно най-доброто в областта на разказа през последните две години у нас. ќтносно журито. ѕозволете ми най-напред да изкажа от свое име и от името на ќбщина Ѕерковица съболезновани€ за кончината на проф. ¬ера √анчева. «а нас беше огромна чест, че т€ прие поканата да бъде част от журито. ÷арство й небесно. ѕисател€т √еорги √осподинов е председател тази година, а останалите членове са проф. »нна ѕелева, —илва ’ачер€н от ћинистерството на културата и аз от ќбщина Ѕерковица.

 

«ащо е важно да има такъв конкурс?

јмбици€та ни е този конкурс да се превърне в лакмус за най-добрите сборници с разкази през последната година. “ози конкурс е важен заради паметта на –адичков, важен е заради бъдещето на разказа в българската литература, ко€то е предимно литература на разказа. ¬ажен е, защото вс€ка година в късен октомври ще постав€ Ѕерковица в центъра на литературното внимание. ¬ажен е заради разказвачите, които превръщат живота в творчество и памет. Ќашата цел е да разширим мащабите му и по време на –адичковите дни в Ѕерковица да има много интересни и съпътстващи панели – изложби, литературни четени€, представ€ни€ на книги, спомени за …ордан –адичков от негови при€тели и хора, които са работили с него. » разбира се, венецът на тези литературни дни ще е гала вечерта на награждаването на най-добрите сборници в Ѕългари€.

 

 ак се развива културни€т живот в Ѕерковица?

2020 г. е трудна година за всички сфери, културната не прави изключение. “ова е година на изпитани€, в ко€то всичко се отложи. ќтложихме бъдещето и щастието си дори.  ултурни€т живот обаче тр€бва да продължи, защото той има огромна социална рол€ – сближава ни, кара ни да мечтаем и ни прави по-добри хора. ћного културни събити€ отпаднаха от календара – Ѕерковски€т художествен пленер, ћеждународни€т фестивал „Ћачени обувки“ и др. в съставните селища на общината. —илно се над€вам пандеми€та скоро да приключи и да изпълним ангажимента си към гражданите с интересен и атрактивен културен календар.

 

¬ие сте председател на комиси€та по култура в местни€ парламент, имате ли идеи за културни меропри€ти€ и какви, след кра€ на пандеми€та?

 

ќ, идеи имам толкова много, но се опас€вам, че не всички биха били посрещнати с разбиране и ентусиазъм от останали съветници. —поменах ¬и в началото за „Ћетните театрални дни“. ѕредставете си на сцена под звездите с различни театрални жанрове в течение на седмица – пиеси, моноспектакли, пърформънси, куклени театри и др. Ѕерковица е културен и просветен център на Ѕългарски€ —еверозапад отколе и ние се гордеем с това. ћо€та амбици€ е да върнем духа и самочувствието на този древен град и да развиваме фестивални€ и културен туризъм. »маме художествена галери€ със завиден фонд – над 1500 художествени произведени€ от класици в областта на живописта, графиката, скулптурата.  ¬ече започнахме да редим тематични експозиции – по теми, автори, жанрове.  ъщата музей „»ван ¬азов“, ≈тнографски€т ни музей, църквите. »ма какво да се види и узнае за нашето възрожденско минало. »мам иде€ да направим вечер на северозападната литература, да проведем мотивационни срещи със забележителни за нашето време личности. »ска ми се да се случи тази година и кулинарни€т фестивал, мечта€ за коледен концерт с огромен симфоничен оркестър, дирижиран от световноизвестен български диригент.

 

Ѕерковица е една атрактивна туристическа дестинаци€, но има ли още над какво да се работи в тази посока?

 

–азбира се. –аботата тепърва предстои. ∆еланието ни е да рекламираме активно Ѕерковица и околностите на туристически борси и изложени€. ƒа представ€ме новите си културни програми и продукти. ≈стествено, тр€бва да подобрим туристическата инфраструктура и база – колегите разработват карти с маршрути в планината, които са с различна степен на трудност, сред т€х има и веломаршрути. ќще много работа ни чака, но важното е, че имаме отправна точка, а докъде ще стигнем зависи от всички нас - съветници, ръководство на ќбщина Ѕерковица и колегите от администраци€та. Ќека всеки от нас върши работата си с отдаденост и любов към хората.

 

 
2020-06-17 13:52:57