Връщат надплатените суми за парно през юли

Връщат надплатените суми за парно през юли

„В средата на месец юли ще обявим каква ще бъде сумата, която ще възстановим на нашите клиенти заради по-ниската цена на природния газ. Възстановяването ще стане чрез приспадане на дължимите суми от изравнителните сметки.“ Това заяви директорът на Топлофикация Враца инж. Радослав Михайлов след като председателят на КЕВР Иван Иванов разясни как ще се процедира със надплатените суми за топлинна енергия поради променената със задна дата цена на природния газ.

Инж. Михайлов обясни, че предстои изготвянето на изравнителните сметки за изминалия отоплителен сезон. „След като направят изчисленията ние ще приспаднем сумите от фактурата за месеца, в който са сметнати разликите. Приспадането ще е само за домакинствата, които са на реален месечен отчет.“, поясни той.  На въпрос как ще се извършва приспадането на надплатените сметки за домакинствата на прогнозно плащане, инж. Михайлов каза, че приспадането ще стане с разплащането след изравняването.Радослав Михайлов поясни, че за първи път срокът за възражения по отчета на уредите, допълнителен отчет и рекламации по разпределението на топлинната енергия е скъсен. „Вместо през есента, ще бъде 31 август, съгласно последните промени в Наредба за топлоснабдяването“, допълни директорът на Топлофикация Враца.

Директорът на Топлофикация Враца напомни, че всеки абонат има възможност да получи информация за реалното потребление за даден период, било то месец или година, след като подаде писмено заявление до тях или до фирмата за дялово разпределение. „На националния ни номер 0700 89 032 клиентите ни имат възможност да получат информация по всички въпроси касаещи доставката, разпределението на топлинната енергия, както и сигнали за възникнали аварии и други текущи въпроси свързани с дейността на дружеството. За тяхната сметка или за плащания по фактури, клиентите да заповядат в паричен салон на дружеството, с цел спазване на изискванията по Закона за защита на личните данни“, допълни още той.

На въпрос дали при натрупване на стари задължения абонатите им могат да ги изплатят разсрочено, инж. Михайлов обясни, че са предоставили тази възможност. „Необходимо е да се сключи договор с нас за разсрочено плащане на стари задължения. В него трябва да се упомене срокът за погасяване на задължението, разпределено на равни месечни вноски“, посочи директорът на Топлофикация Враца. По думите му се сключват най-често споразуменията, с които се разсрочва задължението до 12 месеца при първоначална вноска в размер на 30% от стойността на главницата.
2020-06-01 09:32:42