Десислава Димитрова: 36 фирми искат помощ 60/40 за 231 работници

Десислава Димитрова: 36 фирми искат помощ 60/40 за 231 работници

Десислава Димитрова е председател на КТ „Подкрепа” във Враца. В конфедерацията е от 1997 година. Започва работа в синдиката от най-ниското стъпало – като председател на синдикална секция в училището на село Бистрец. След това става председател на синдиката по образование за региона. Бившият председател на КТ „Подкрепа” Цецко Чакалски я поканва за заместник-председател, за да стигне днес до най-високото ниво на регионалната структура. В момента тече третия й мандат начело на синдиката.

 

Г-жо Димитрова доволни ли сте от социалните и икономически мерки, предприети от правителството в подкрепа на българските работници и на бизнеса за времето на въведеното извънредно положение заради разпространението на COVID-19? Те дават ли необходимия резултат?

 

Първо трябва да уточним, че и социалните и икономическите мерки, предприемани не само от правителство, но и от общините търпят непрекъснати промени, допълване и развитие. В процеса участват няколко страни с различни, често противоположни интереси. Вече дори става трудно да се проследят в детайли всички мерки, засягащи различните категории население, браншове, видове заетост. В този смисъл е много трудно да се даде еднозначна оценка.

Безспорно една от най-коментираните мерки, която трябва да е в подкрепа и на работодателите, но и на работниците е известната като Мярка 60/40. По отношение на нея КТ „Подкрепа“ имаше доста категорично изискване средствата да се предоставят директно по сметките на работещите. В тази връзка за пореден път алармираме за опасността въпросните 60% от осигурителния доход на работниците да не достигнат до заетите, а да бъдат използвани за други нужди.

Все пак данните, които предоставя министърът на труда и социалната политика за включване на работодатели по тази мярка са обнадеждаващи и независимо от недостатъците, които се коригират в ход, доста работници ще запазят работните си места в резултат от нея.

КТ „Подкрепа“ подготви и огласи пакет от мерки за пост-пандемично възстановяване на икономиката, разбира се насочени основно към разрешаване на проблеми на работещите, самонаетите, както и към домакинствата, които вече са без всякакви средства.

 

Според Вас очаква ли се голяма вълна от безработица в област Враца вследствие на въведеното извънредно положение в страната?

 

И ние няма да сме изключение в постъпващата тревожна информация за вълна от безработица в страната.

Следя информацията подавана от бюрата по труда на територията на областта и действително има чувствително нарастване на броя на регистрираните безработни. Около 60% от тях посочват като причина за освобождаване, кризата с коронавируса.

Имам информация за иначе добре работещи фирми, които са проявили интерес към процедурата за „масово уволнение“ на работници и служители – което е притеснително. Това означава, че те мислят да прекратят трудовото правоотношение на значителен брой от заетите при тях в рамките на един месец по причини, несвързани с отделните работници и служители.

Стабилна остава заетостта в бюджетните дейности – образование, администрация, дружества с държавно и общинско участие, и разбира се здравеопазване.

 

Имате ли информация колко фирми от областта кандидатстват по мярката 60/40?

Както вече стана дума, мярката предизвика коментари и спорове между работодатели, синдикати, министерства. С интерес наблюдавам активността по тази мярка на територията на нашата област. По информация, с която разполагам - около 36 работодатели, общо за около 231 лица, предимно от малкия бизнес са подали документи по тази мярка. За територията на областта, едва ли може да се оцени като пълноценно използване на тази възможност.

Все пак остава уговорката, че мярката все още се прецизира и може би това задържа масовото й използване. Има го и обстоятелството, че мярката ще е ефикасна само за тези, които са декларирали и плащали данъци и осигуровки върху всички пари, които са давали на работниците си, които не са допускали работа без трудови договори, тези които са били извън сивия сектор на икономиката ни. Разбира се тепърва ще има динамика в използването на тази мярка.

 

Водят ли се преговори с работодатели да запазят работните места в съответните фирми и предприятия? Има ли при вас внесени жалби от хора за неправомерно освобождаване от работа?

 

Структурата на регионалната ни синдикалната организация е такава, че обхваща основно работещи в бюджетната сфера и в дружества с държавно и общинско участие, където към момента няма освобождаване на работници и служители във връзка с кризата, предизвикана от коронавируса.

Но пък непрекъснато консултираме работници, които не са наши членове за възможностите и правата им, най-вече при упражнен натиск да излизат в неплатен отпуск или за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие.

Уважаеми работници, ползването на неплатен отпуск става само при заявено желание от ваша страна, а друг наш съвет е да не се съгласявате на освобождаване от работа по взаимно съгласие, защото като следствие губите много от правата си!

Зачестиха и практиките на установяване на непълно работно време – нова правна

 

С какви проблеми най-често се сблъсквате? За какво най-често хората търсят синдикатите?

 

Нашите усилия са насочени към разрешаване на възникващи проблеми около тълкуването и прилагането на нормативната база, свързана с извънредното положение, главно на работещите в момента, независимо от използваните форми на работа – на работното място, от разстояние, надомна работа, сезонна работа и т.н.

Наши структури в бюрата по труда първи сигнализираха за ескалиране на напрежение в системата и подготвиха искане до министерски съвет и министъра на труда и социалната политика с предложения за въвеждане на един кратък формуляр с минимум данни за регистрация, за разширяване на възможността за регистрация по ел. път без изискване за електронен подпис и ПИК, за допълнително възнаграждение за служителите, като работещи на първа линия – по последното искане вече получихме уверение от г-жа Сачева, че такова ще бъде предвидено.  

Притеснение в нашите синдикални членове от детските градини, детското и училищното здравеопазване и непедагогическия персонал в училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие породи изчерпването на платения годишен отпуск поради продължителния период на спиране на тяхната дейност. Упоритостта на КТ „Подкрепа“ в преговорите за разрешаването на този проблем беше голяма и вече има реални резултати – за работещите в детското и училищното здравеопазване, на 27.03.2020г. беше подписан анекс към отрасловия колективен трудов договор, с който дните обявени за неучебни във връзка с извънредното положение се считат за платен служебен отпуск.

Отрасловият съвет в образованието успя да инициира съвместно становище на министерството и Националното сдружение на общините в Република България до кметовете на общини, със споделени добри практики и изисквания за организиране на дейности в детските градини и центровете за подкрепа на личностното развитие, които да ангажират с работа педагогическия и непедагогически персонал и по този начин да съхранят част от платения им годишен отпуск.

 

Има ли разбирателство между институциите при решаване на проблемите на служителите?

В годините имаме институционално наложени форми на комуникация, изградени на трипартиден принцип – съвети, в които участват на паритетни начала държава/община, национално представителни синдикални и работодателски организации. Поради спецификата на извънредното положение, свързана с налагането на изолация, комуникацията трябваше да се пренасочи към работа от дистанция.

Независимо от това, медиите отразяват интензивната работа на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Дистанционно не са спирали да функционират и отрасловите съвети за сътрудничество.

На територията на нашата област комуникацията с институциите е основно чрез имейли и телефонни разговори, свързана с обмен на информация, уточняване и разрешаване на различия в тълкуването и прилагането на новите норми касаещи извънредното положение. От Дирекция „Инспекция по труда“ – Враца получаваме своевременна информация относно изискванията към работодателите за осигуряване на здравето и безопасността  на полагащите труд в условията на пандемия, законови възможности за допълнителен труд, насочваме хората, при които установяваме нарушаване на трудовите права за съдействие от страна на трудовите инспектори.

Ще дам пример и с комуникацията в рамките на системата на образованието, която е изключително интензивна по цялата вертикала – буквално ежедневна.

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ организира, проведе и сподели резултатите от анкета за труда на учителите при дистанционното обучение, с 4340 респонденти учители и директори. Според анкетата близо 72% от учителите работят над 10 часа на ден. 83.3% от учителите чувстват по-голяма умора в тази форма на обучение, отколкото при традиционната, а вече 95,3% от учителите преподават нови знания и са готови да пишат оценки. От страна на министъра на образованието, след запознаване с резултатите от анкетата последва незабавно разпореждане до директорите в системата, да прилагат облекчен вариант за отчетност при заетост на учители и персонал, като мярка за намаляване на допълнителните ангажименти на учителите.

Колко членове има врачанската структура на КТ „Подкрепа”?

Около 4 000 души членуват при нас, преобладаващо заети в образованието, здравеопазването, администрацията, социалните дейности, енергетиката, транспорта, строителството, културата

 

Какво предстои през тази година пред КТ „Подкрепа?

 

Както винаги – да подпомагаме и подкрепяме хората в защита на техните права!

 

 Интервю на Ани САМАРДЖИЙСКА
2020-04-24 11:50:09