Родители дариха на нуждаещи се пакетите си по "Училищен плод"

Родители дариха на нуждаещи се пакетите си по

Почти всички родители на децата от ДГ "Единство Творчество Красота" гр. Враца се възползваха от правото си да получат пакети с продукти по Национална програма "Училищно мляко" и "Училищен плод". Не бяха пропуснати и децата от филиал с.Тишевица, които получиха своите пакети по домовете си.
С особено задоволство споделяме благородната постъпка на част от родителите, които предоставиха полагащите им се продукти на социално-слаби семейства.
Ръководството и екипа на детската градина благодари на всички за проявената отговорност и стриктно спазване на условията за защита и безопасност.


сн.1
сн.3
сн.4
сн.5
сн.5


2020-04-23 17:07:21