Уволниха зелен зам.-министър, от асоциация "Биопродукти" против

Уволниха зелен зам.-министър, от асоциация

Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов от длъжността заместник министър на земеделието, храните и горите е освободен Чавдар Маринов.

Освобождаването на Маринов от поста става по предложение на министър Десислава Танева. Причината са проблеми, забавяне и грешки в регистъра за биологичните производители, което от своя страна подлага под риск плащанията, които през май месец трябва да бъдат изплатени по мярка 11 ,,Биологично земеделие” на производителите на биологична продукция. Въвеждането на данните в биорегистъра продължава повече от 6 месеца и грешките в него още не са изчистени.

"Изключително неприятно изненадани сме от новината за освобождаване на зам.-министър Чавдар Маринов. Изтъкнатата причина за освобождаване – проблемите в биорегистъра и попълването на данни в него – най-малко се отнася до Чавдар Маринов. Заданието за този регистър е направено преди той да встъпи в длъжност, без каквото и да е обсъждане с контролиращите лица, които следва да попълват информация в него, както и с биопроизводителите, които са най-пряко засегнати от начина на функциониране на този регистър. От проведените срещи в Министерството с експерти от МЗХГ и ДФЗ, останахме с убеждение, че дори и ключови експерти в двете структури не са били наясно с параметрите на заданието и как този биорегистър ще бъде интегриран с различните системи за обмен на информация между двете структури. Недомислиците в регистъра са страшно много и някои от тях са практически нерешими. Въпреки това през последните месеци бяха положени огромни усилия, бяха проведени много срещи между изпълнителите на регистъра, експертите от МЗХГ и ДФЗ, контролирощите лица и БАБ, на които повечето от проблемите намериха решение. Без яснота остава въпроса как ще се реши проблема с биопчеларите и биоживотновъдите, предвид ежедневните промени по отношение на животните и пчелните семейства от една страна, и изискването за засичането на данни между различни регистри /опериращи с различни референтни дати/, от друга. Ако към момента има неизчистени грешки в регистъра, то вината за това е основно на контролиращите организации и/или поддържащите регистъра – „Информационно обслужване“, които трябваше да извършат корекциите в срок.

Възможно е до министър Танева да достигат сигнали от биопроизводители, но вероятно те не са наясно с механизмите на попълване и коригиране на тази информация. Именно асоциациите на производителите имат капацитет и участват в работните групи. Би трябвало тяхното мнение да се взема предвид по отношение вината на един или друг за проблемите в Биорегистъра. Ние, като организация, обединяваща най-голям брой биологични оператори, нямаме възражения към работата на зам.-министър Чавдар Маринов по отношение на Биорегистъра.

Припомняме, че Чавдар Маринов беше назначен след подписано споразумение между Министерство на земеделието и протестиращите биопроизводители, подкрепени от колегите им от сектор „Плодове и зеленчуци“ преди година. А протестите бяха отговор на множество проблеми в сектора „Биоземеделие“, няколко негативни одитни доклада, непрозрачност при взимане на решения, приемане на наредби и правила, съсипващи сектора и поставящи под риск бизнеса на десетки реални и наложили се на пазара биопроизводители.

През изминалата година нямаме основания да сме недоволни от работата на зам.-министър Чавдар Маринов. Бавно и постепенно много от проблемите в сектора намериха решение. Очаква се първият позитивен одитен доклад за биоземеделието. Решенията и промените в нормативните документи се взимат след широко обсъждане, провеждат се работни групи и дискусии по важните теми.

С настоящото искаме да изразим удовлетворението си от работата и на министър Танева и целия екип на Министерството, както по отношение на Биоземеделието през последната година, така и по отношение подкрепа на целия земеделски бранш в трудната епидемиологична обстановка, в която се намираме. Решенията се взимат своевременно, срещаме изключително разбиране по отношение на проблемите ни. За безпрепятствената ни работа бяха направени много изключения по отношение на строгите мерки за придвижване и работа, което оценяваме. Приветстваме опитите да се търси решение за по-сериозно присъствие на българската земеделска продукция и храни на щандовете на търговските вериги, и най-вече,  за намиране на начини за децентрализация  на доставките и зареждане на магазини на регионален принцип, така както това се случва в другите европейски държави, се казва в писмо на Българска асоциация "Биопродукти".

 

 
2020-04-13 14:23:44