Детска градина работи дигитално, въпреки карантината

Детска градина работи дигитално въпреки карантината заради вируса

Учителите от детска градина „Единство Творчество Красота”- гр. Враца, въпреки, че са в платен годишен отпуск, намериха начин да не прекъсват връзката с децата и да бъдат част от тяхното ежедневие. И то въпреки, че държавата освободи системата на предучилищното образование от ангажимент за дистанционно обучение/.

Всички възрастови групи, в това число и яслена група „Бонбон”, притежават в социалната мрежа Фейсбук затворена  група, в която родители и учители комуникират активно. Идеята на тази активност е учителите да споделят игрови дейности, съобразени с възрастовата характеристика на децата, с техните умения, интереси и потребности. Родителите имат свободен и безплатен достъп до електронните познавателни книжки по всички образователни направления. Всичко това те могат да реализират по желание и в зависимост от тяхното свободно време, при наличие на мотивирана детска активност.  „Практиката ни показва, че в създалата се извънредна ситуация и при добро желание, е възможно децата да бъдат занимавани с образователни игрови  дейности у дома. Съществува и обратна връзка, в която родителите публикуват резултатите от дейността на детето /също по желание/“, споделя директорът Елена Кирилова.

От коментарите под публикациите във Фейсбук групите става ясно, че деца и родители са благодарни за това сътрудничество. Желанието на децата за участие във виртуалните занимания е доказателство за това твърдение.

„Относно готовността на децата за училище - не се притесняваме  от  затварянето на детската градина. Общата училищна готовност   -  социални умения, моторика, общуване са умения, които сме развивали последователно и трайно във времето. Що се отнася за специалната готовност за първи клас -  към март повече от образователните теми за постигане на държавните образователни стандарти  са взети.   Ако се наложи, имаме готовност останалото да се отработи през лятото. Убедени сме, че на този етап в извънредната за страната ни ситуация– ние учители и родители  сме достатъчно отговорни и  взаимно полезни в името на децата“, споделя директорът Елена Кирилова. 

 


сн.1
сн.2
сн.3
сн.4
сн.5


2020-04-08 07:32:44