Вдигат трети голям завод във Враца

Вдигат трети голям завод във Враца

Трети голям завод ще бъде вдигнат във Враца. Инвестиционното намерение за изграждането му вече е внесено в общинската администрация в града от монтанската фирма „Монбат”. Дружеството е производител на акумулатори. Заводът ще бъде разположен в местността „Манастирски дол”, където ще граничи с две защитени зони на Врачански Балкан. Според инвестиционните намерения в него ще се изгражда инсталация за производство на биополярни оловно-кисели акумулаторни батерии. Мелниците за оловен прах ще обработват по 500 кг суровина на час. Ще има и пещ за червено олово и силози за съхранението им, както и вакуумни смесители. Инвеститорът е посочил, че при производствената дейност ще бъдат генерирани технологични отпадъци – ще се изпускат вредни олово и серно-кисели аерозоли в атмосферата, годишно ще се генерират 150 тона оловни прахови частици и 50 т оловна паста, а количествата са посочени в инвестиционното намерение. Ще има и други опасни вещества, които ще се отделят в процеса на работа, като се прогнозира и голямо количество отпадни води.

Инвестиционното намерение е внесено в РИОСВ и се очаква решение за започване на процедура по оценка на въздействие върху околната среда.

Изпълнителният директор на „Монбат“ – Атанас Бобоков възнамерява да инвестира във Враца близо 42 милиона лева, като в производството първоначално ще бъдат ангажирани 150 служители. Обемът произведени биполярни акумулаторни батерии за една година ще е един милион, като постепенно тази бройка ще бъде увеличавана.

„Монбат“ АД е най-големият производител на батерии в Източна Европа, с производствени и рециклиращи мощности в пет различни страни. Във Враца дружеството ще произвежда биполярни батерии по нова американска технология.
2020-04-06 10:57:28