Окръжната прокуратура във Враца сред първенците по качествена работа

Окръжната прокуратура във Враца сред първенците по качествена работа

Близо 3 хиляди икономически и криминални престъпления са регистрирани във Враца. Голяма част от тях остават престъпленията срещу собствеността и общоопасните престъпления – кражби, престъпления по транспорта и др. Това става ясно от годишния отчет на Окръжната прокуратура във Враца.

През 2019 година държавните обвинители от града под Околчица и районните прокуратури са работили по общо 6 354 преписки по следствен надзор. Наблюдава се увеличаване на делата на решените спрямо наблюдаваните от прокурори преписки, в сравнение с предходните години. Общо наблюдаваните досъдебни производства през изминалата година са били 10 465, бързите производство са 642. Всички досъдебни производства са решени в законоустановения срок, информират от държавното обвинение.

Тези цифри поставят дейността на Окръжна прокуратура Враца на едно от челните места в Апелативен район София. Друг много важен критерий за качество на прокурорската работа е броят на оправдателни присъди и съответният брой на оправдани лица.

За 2019 г. от общо осъдените и санкционирани с влязъл в сила съдебен акт лица за област Враца – 1053 бр., оправданите лица са 12 бр., което съставлява относителен дял от 1,14% /1,38% за 2018г./. Изключително малкият относителен дял е обективен израз на високото качество на прокурорската работа, което дава основание за положителна съпоставка спрямо резултатите на други прокуратури.
2020-03-31 10:12:26