ƒепутатът Ќиколай »ванов: »кономическите мерки срещу рецеси€та са половинчати

ƒепутатът Ќиколай »ванов: »кономическите мерки срещу рецеси€та са половинчати

 ак оцен€вате мерките на правителството по кризата с коронавируса?

 - Ѕих разделил оценката си на две части. ѕо отношение на мерките за здравето и живота на хората, според мен, са адекватни. Ќе съм експерт, но и аз, а и над€вам се, повечето мои съграждани сме спокойни, че достатъчно навреме се предприеха действи€ за ограничаване разпространението на вируса. ÷€лата здравна система е мобилизирана и в готовност. Ћекарите и медицинските специалисти все още не са оборудвани с предпазни средства в пълна степен, но се над€вам това скоро да се реши. Ќикой не бива да си позвол€ва да ги упреква за притеснени€та им от липсата на специално облекло и маски. ¬иждаме и подкрепата, ко€то получават от ц€лото общество и т€ е напълно заслужена. ƒано това да им даде допълнителни сили и кураж.

ўо се отнас€ до социалните и икономическите мерки, правителството и мнозинството в Ќародното събрание показват пълна липса на разбиране за ситуаци€та. ћерките са половинчати, частични и са по-скоро за ситуаци€, на рутинна икономическа криза, а не за такава извънредна ситуаци€. »зобщо не разбират или не искат да разберат, че стотици хил€ди работещи ще пострадат много, много тежко. ÷ели икономически сектори- ресторантьорство, хотелиерство, търгови€ на дребно, са затворени и работещите в т€х са освободени или помолени настойчиво да изл€зат в неплатен отпуск. ћалките фирми, особено в услугите, таксиметровите превози, и други, въпреки че н€мат забрана за дейност на практика не работ€т. —амонаетите и самоосигур€ващите се също остават без доходи.  ъде са мерките за тези хора и малки бизнеси? ј те са гръбнакът на икономиката. ўе има достъп до бизнес кредитиране с държавна гаранци€ през ЅЅ–, но никой не признава, че т€ ще е само до 25% от размера на заема. ’ората в неплатен отпуск можело да ползват безлихвени кредити. ƒа задлъжне€т допълнително и с кредити да плащат кредити!!! »ли да се хран€т, купуват лекарства и да си плащат сметките със заеми! ћ€рката 60:40, така стана известна, с ко€то ще се подкрепи бизнеса да задържи работниците н€ма да заработи. ћалки€т бизнес н€ма резерви за да сподели този ангажимент, заедно с държавата и ще освободи работниците си. ¬сичко предприето до този момент от управл€ващите е недалновидно и ще доведе до огромен ръст на безработицата, загуба на работни места и много тежка икономическа криза след кра€ на извънредните мерки за борба с нови€ корона вирус.

 

 Ќеобходим ли беше закон за извънредното положение?

 - ¬ъпреки, че има и законодателство за действи€ при кризи и национален план за преодол€ване на грипни пандемии «аконът за действи€та и мерките по време на извънредното положение беше нужен. Ѕългари€ е парламентарна република и в такава тежка ситуаци€ всички предприети действи€ тр€бва да се одобр€ват от Ќародното събрание. ƒруг е въпроса, че в тази спешност се допуснаха текстове, които или не са работещи, или б€ха направо недопустими. “ова доведе и до президентското вето. Ќо най-важната цел на закона е изпълнена- разписани са най-важните мерки за справ€не с пандеми€та. «а останалите мерки предстои, също в спешен пор€дък и в€рвам чрез консенсус, да се допълни закона. ѕарламентът работи и е отговорен да стори необходимото за справ€не с тази тежка криза.

 

ўе издържи ли здравната система на натиска?

 - “ова е труден въпрос. Ќад€вам се да издържи. ¬€рвам на българските лекари, специалисти и здравни мениджъри. » политиците, особено в този момент, тр€бва с всички сили да им помагат, а не да им дават съвети.

ѕремиерът Ѕорисов об€ви пакет от икономически мерки. ƒостатъчни ли са те според ¬ас?

 

- Ќе, категорично. ¬ отговор на първи€ въпрос об€сних защо мисл€ така. ќправданието с малкото изминало време от началото на извънредно положение и не€сната прогноза за развитието и продължителността на тази ситуаци€ не са приемливи. ƒържавата има достатъчно ресурс, за да направи модел за различни варианти за развитие на кризата с нужните мерки, както направиха в останалите страни. ’ората са уплашени и очакват тези мерки. ’ората искат да чу€т, че всеки ще бъде подкрепен, независимо от цената. Ќие, нашата парламентарна група, ще предложим допълнителен пакет от мерки, които да дадат надежда и спокойствие на българските граждани. ƒано бъдем чути. —ъс сигурност ще търсим общи решени€ с всички политически партии. » то бързи решени€.

 

 ќчаквате ли още по-строги мерки в страната или насто€щите ще свършат работа?

 - ¬ъзможно е да се стигне и до по-строги мерки, но тр€бва да има и граници, които да не се преминават. Ѕългарите в огромната си част спазват всички предписани мерки за безопасност и предпазване. ќбединени сме в това. —ега е важно да се включим всички, ц€лото общество в защитата на най-рисковите групи хора- възрастните, хората с увреждани€, онкоболните. ƒа продължим да помагаме на хората на първа лини€- лекари, медицински специалисти, фармацевти, работещите в хранителните магазини. ƒа се включим в доброволчеството, да дарим средства, без значение колко. ¬с€ка помощ, вс€ко общо усилие като народ е изключително ценно в този момент. » разбира се и по възможност всеки да стои в къщи и да се пази. јко успеем със всичко изброено дотук по-строги мерки н€ма да има и скоро всичко това ще приключи. ¬€рвам в това!

 
2020-03-28 10:02:49