Димитранка Каменова: В забързания ни свят дамите имат нужда от частица внимание

Димитранка Каменова: В забързания ни свят дамите имат нужда от частица внимание

Димитранка Каменова-кмет на община Берковица

 

  • Г-жо Каменова, отново сте начело на община Берковица, какви са целите и амбициите, които си поставяте?

          Както и в предишния ми мандат, така и в настоящия, усилията в управлението на община Берковица са насочени към изпълнението на инвестиционни проекти, свързани с подобряване на пътната инфраструктура, енергийната ефективност на жилищни сгради, обновяване и облагородяване на важни за града ни зони, изграждане на съоръжения, необходими на живеещите в община Берковица граждани, спортна инфраструктура, нужна на децата и учениците в образователните институции. Грижата за младите хора е наш приоритет. Качественото образование, стимулирането на творческите заложби на децата, акцентиране върху спорта като начин за превенция срещу агресията и зависимостите, са способите за подкрепа на подрастващите, които са нашето бъдеще. Амбициите са насочени и към развитие на туризма като един от основните  отрасли за напредъка на икономиката. Знаете, че Берковица е град, богат на природни ресурси – лековита минерална вода, планински климат – мека и снежна зима, благоприятна за практикуване на зимни спортове,  прохладно лято, позволяващо на любителите на природа да се запознаят с биоразнообразието в нашия регион. Разбира се, връх Ком е предпочитана дестинация за много туристи. Величествената красота на берковския Балкан впечатлява с природното си богатство -  редки растителни видове, разнообразен животински свят, екопътеки.

          Не мога да не спомена спокойствието и идилията, които царят  в селата на община Берковица, което е предпоставка за развитието на селски туризъм.

          Важно е обаче да отбележа, че основната ни дейност е насочена към грижата за  хората, към жителите на община Берковица.

 

          Кои са най-належащите проблеми пред общината?

 

  • Най-голямото предизвикателство пред мен като кмет са финансовите корекции, които наследихме от предишното управление на общината. Всички те са потвърдени на първа инстанция от Административен съд-Монтана и са на стойност над 350 хил. лв. Отделно имаме кредитна експозиция над 1 200 000 лв., както и просрочени задължения. Затова се очертава тежка финансова криза. Убедена съм, че ние ще преодолеем всяка трудност, пред която сме поставени. Екипът на Общинска администрация – Берковица е способен да се справи с всяка възникнала ситуация и да реагира във всеки един момент с адекватно и правилно решение.

 

          Какви проекти ще се реализират?

 

  • Община Берковица има амбициозна програма за реализиране на проекти за рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари в общината, на обществени сгради, енергийна ефективност на 9 частни сгради/блокове, енергийна ефективност на Лесотехническа професионална гимназия – Берковица, реализиране на проект „Крепост Калето“, проект за изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, закупуване на медицинско оборудване за МБАЛ – Берковица, изграждане на дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица, облагородяване на паркове и зелени площи. Само за 3 месеца успяхме да подготвим проекти за над 10 милиона лева, които ще се изпълняват в следващите 2 години.

 

         

Дни преди празника 8 март, какво е той за Вас, празнувате ли го и по какъв начин?

 

  • Една жена трябва да бъде специална винаги, всеки ден. Но … в днешния забързан свят може би частица внимание, точно към жените, е наистина нужна. Всеки човек има свой начин, по който да празнува определен празник и всеки избира дали и как да се случи това. Уважавам избора на всеки!

 

Какво ще пожелаете на жителките на община Берковица?

 

          В Берковица живеят красиви, силни, умни и талантливи жени. Тяхната смелост и решителност,  очарование и магнетизъм,  превръщат нашия регион в неувяхващото цвете на Западна Стара планина. Пожелавам на всички дами в община Берковица здраве и благоденствие, много успехи в бъдещите им начинания, благополучие и сбъднати мечти.

 

Интервю на Силвия СИМЕОНОВА
2020-03-08 07:44:55