Одрусаха с глоби фирмите, докарали опасни отпадъци във Враца

Одрусаха с глоби фирмите, докарали опасни отпадъци във Враца

Две глоби от по 10 хиляди лева са наложени на фирмите, докарали отпадъците на площадки във Враца. Това заяви министърът на околната среда и водите Емил Димитров в отговор на питане на народния представител Николай Иванов.

"Около 50 тона негодни за употреба тонер касети от Италия са били складирани на площадка във Враца от декември 2019 г. За площадката няма издадени разрешителни или регистрационни документи за подобна дейност. Фирма "Присма 1" е отдала площадката на фирма "Рецикла" ЕООД. Според документите, изпращач на отпадъците е италианска фирма, а "Рецикла 1" е получател, което е нарушение по закона за управление на отпадъците, тъй като тя не притежава разрешително за подобна дейност. Тъй като дружеството не е изпълнило предписанието, е съставен акт, а в последствие е издадено и наказателно постановление. Глобата е 10 000 лева. Предстои издаването на наказателно постановление на "Присма 1". В Мизия за същото нарушение наложената санкция е 10 000 лева. Предстои да се провери какво съдържат суровините и ако са опасни, ще има нова санкция", заяви екоминистърът.

Врачанският депутат Николай Иванов припомни в парламента за откритите опасни отпадъци на площадката на бившия завод "Гаврил Генов".

"Без да коментирам вътрешно-ведомствените проблеми в РИОСВ, което вие трябва да решите, е факт нарушената комуникация между екоинспекцията и обществеността, което поражда недоверие и притеснения у врачани по отношение на действията на вашите служители. Отделно от това остава проблемът с извозването на отпадъците", каза още Иванов.

 

 

 

 

 

 
2020-03-04 11:18:20