Министър прави първа копка на компостираща инсталация

Министър прави първа копка на компостираща инсталация

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров пристига във Враца. В четвъртък той ще бъде официален гост на първата копка по изграждането на инсталацията за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”. Гости на събитието ще бъдат и врачанския градоначалник Калин Каменов, кметът на Мездра Иван Аспарухов, представители на държавни и местни институции, фирми изпълнители по проекта, екипът на проекта, медии и заинтересовани лица. 

Първата копка ще бъде направена на 27 февруари от 13 часа на Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра.

Проектът е по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и е на стойност  5 845 347,29 лева. Безвъзмездната финансова помощ е в размер от 4 400 662,69 лева, а съфинансирането от бенефициента Община Враца и партньора Община Мездра - 1 444 684,60 лева. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 19 месеца.

 

 
2020-02-25 10:58:17