Калин Каменов и Злати Живков обучават новоизбрани кметове във Вършец

Калин Каменов и Злати Живков обучават новоизбрани кметове във Вършец

Вършец е домакин на обучението за новоизбраните кметове и общински съветници, които НСОРБ организира в цялата страна. Участниците са кметове, председатели на общински съвети и съветници от областите Враца, Монтана, Видин, Ловеч и Плевен, които влизат в Северозападния район за планиране. Сред тях е и най-младият общински съветник в страната, избран в мандат 2019 – 2023 г., Косто Томов – общински съветник в Мездра.

Кметове от региона със солиден управленски опит зад гърба си са основните лектори в обучението. Някои от тях са в местната власт „от миналия век”,  като д-р Красимир Джонев, който е кмет на Летница от 1999 г. и вече седми мандат е начело на общината и Златко Живков, който управлява община Монтана шести пореден мандат. Други, като кмета на община Ловеч Корнелия Маринова и кмета на Троян Донка Михайлова, които са били народни представители, имат и поглед „отвън” към работата на кметовете и възможността, която дава НСОРБ за участие в законодателния процес. Един от местните лидери с най-голям административен капацитет на държавно ниво е кметът на община Враца Калин Каменов, който има опита на заместник-министър и председател на държавна агенция. 

Със съвременните принципи на местно самоуправление  у нас и Европейския съюз и с основните отговорности и предизвикателства на кмета и общинския съвет запозна колегите си кметът на община Враца Калин Каменов, който е и член на УС на НСОРБ. Над 800 функции са вменени на кметовете и на местните власти по силата на различни правни актове у нас, което прави задълженията и отговорностите на кмета комплексни в рамките на ръководената от него община изисква освен специфични личностни качества, но и широк спектър познания във всички области на живота.

Възможностите и проблемите, които поставя пред местните администрации изпълнението на общинските секторни и хоризонтални политики представи заместник-председателят на НСОРБ и кмет на община Троян Донка Михайлова. По горещата тема от последните седмици - за управлението на водите, г-жа Михайлова сподели опита на община Троян, която една от малкото в страната, самостоятелно управляваща общинско В и К дружество. Както в сектора води, така и в областта на опазването на чистотата на въздуха,сметосъбиране, опазване на околната среда и делегираните държавни дейности в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности от особена важност са механизмите за взаимодействие на общината с държавни структури, с гражданите, неправителствения и бизнес сектора, които обсъдиха участниците в обучението. Да следват своята съвест и интересите на гражданите, посъветва новоизбраните кметове и общински съветници кметът на Троян Донка Михайлова.

 


сн.1
сн.


2020-01-23 17:41:17