Променят заплатите на селските кметове

Променят заплатите на селските кметове

С нови заплати ще бъдат кметовете на селата от община Враца. От 1 януари тази година месечните им възнаграждения ще бъдат увеличени. Това ще стане в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета Калин Каменов. Направените предложения се основават на анализ, изготвен и на база брой на населението във всяко кметство в общината, като е направено групиране на населените места в три групи. Първата е кметства с население до 500 жители. Втората е от 501 до 1 000 жители. Третата група е кметства с население над 1001 жители.

Официалната справка показва, че с най-високо основно месечно възнаграждение, считано от 1 януари тази година ще вземат кметовете на селата Згориград, Баница и Лиляче. Месечно те ще получават заплата в размер на 1 110 лева. Второто място по най-високо възнаграждение се е наредил кметът на Девене. Всеки месец той ще прибира в джоба си 1 092 лв. Третата позиция е заета от кметовете на Мраморен, Чирен, Три кладенци, Косталево, Бели извор, Нефела, Паволче, Голямо Пещене и Тишевица. Тамошните селски управници от тази година ще получават за работата си месечни от 1 070 лв. Най-ниски са заплатите на кметовете на Челопек и Върбица – 1 051 лв.

Промените в трудовите възнаграждения на кметовете на врачанските села обаче предстои да бъдат променени на редовно заседание на местния парламент, което ще се проведе в началото на другата седмица.
2020-01-21 14:25:16