Четирима искат да ремонтират възлов участък

Четирима искат да ремонтират възлов участък

Общо четири оферти са подадени за рехабилитацията на 7 км от второкласния път II-81 Костинброд - Берковица – Монтана, от 94-ти до 101-ви км в област Монтана, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Проектът ще се финансира от Европейския съюз по програмата за развитие на граничните зони „Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020“, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Индикативната стойност на строително-монтажните работи е 5.55 млн. лв. без ДДС.

Отворените оферти са на компаниите „Хидро-Вод Строй“ ДЗЗД, с участници: „ВДХ“ АД и „Хидрострой“ АД; „Грома холд“ ЕООД, „Пътниженеринг - М“ АД и „Трейс груп холд“ АД.

Началната точка на ремонта е при 94-ти километър след с. Благово в посока Монтана, а краят – при 101-ви км в Северната промишлена зона на Монтана. Предвижда се полагане на нова асфалтова настилка, уширяване на пътното платно в стеснените участъци до достигане на габарита на пътя. Ще бъде укрепен участък от 120 м със свлачищен процес при 95-ти км, в непосредствена близост до язовир „Чернила“. Основно ще се ремонтира и моста при 98-ми км над река Огоста и жп надлеза при км 100, с дължина 64 м.  Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 12 месеца.
2020-01-15 14:18:43