Частен съдебен изпълнител изтъргува „Химко” на банка

Частен съдебен изпълнител изтъргува „Химко” на банка

Столична банка сложи ръка на активите на врачанския торов завод „Химко”. 640 дка земя, сгради и машини вече са собственост на „Инвестбанк”. Това стана факт след проведен търг вчера от частния съдебен изпълнител Иванка Цонкова. Той бе по искане на финансовата институция, която финансира сделката около закупуването на торовото дружество преди близо 3 години. Тогава столичната фирма „Метахим импекс” купи активите на „Химко” след като изтегли кредит от банката в размер на 9 млн. и 851 хил. евро. До днес обаче от дружеството не са погасили и стотинка от изтегления заем. За да върне дадените пари Инвестбанк бе единственият взискател, подал документите си за публичната продан. По време на търга обаче не се яви нито един представител на финансовата институция. Документите около продажбата на активите бяха оформени от частния съдебен изпълнител Иванка Цонкова. След внасянето на ДДС на държавата в размер на близо 3 млн. и половина лв. и погасяването на данък сгради и такса смет на община Враца от 2017 до 2019 година включително банката окончателно слага ръка на „Химко”. След това от ръководството й ще преценят дали ще се търси инвеститор, който да вложи парите си в затъналото предприятие.

Частният съдебен изпълнител Иванка Цонкова изтъргува активите на торовото дружество, в които са включени 630 дка в индустриалната зона на Враца, допълнително 75 дка земя, която е била кариера за пясък, чакъл и глина, а след това се е използвала за депо за технологичен отпадък, както и всички сгради, инфраструктура, машини, оборудване и инструменти, които се намират на площадката за сумата от 23 млн. 846 хил. лв.

По данни от Търговския регистър през август тази година банката е пристъпила към изпълнение на залог, като претенциите й са за общо 9.8 млн. евро, включително лихви. Самият заем е с падеж в края юни 2019 г. и очевидно не е бил изплатен.

Припомняме, че "Метахим импекс" купи активите в средата на 2016 г., след като в продължение на две години синдикът на "Химко" се опитваше да ги продаде. За това време цената падна от близо 29 млн. лв. в началото до 12 млн. лв., колкото бяха платени от сегашния собственик. Сделката беше финансирана с 9 млн. евро кредит от Инвестбанк. Самата "Метахим импекс" беше създадена специално за покупката на "Химко" с 50 хил. лв. капитал и предмет на дейност производство и търговия с минерални торове, търговия с метални отпадъци и т.н.
2019-12-04 11:09:56