Районният съд в Мездра си търси заседатели

Районният съд в Мездра си търси заседатели

Врачанският окръжен съд търси кандидати, за да бъде допълнен броят на съдебните заседатели в Районен съд – Мездра. Процедурата за кандидатстване бе стартирана с решение на Общински съвет - Мездра от 28 ноември. Кандидатите трябва да са дееспособни български граждани на възраст от 21 до 68 години, да са с настоящ адрес в община Мездра, да имат завършено най-малко средно образование, да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, а също да не страдат от психически заболявания. Документите, които те трябва да представят в Общинския съвет в Мездра, са:

- подробна автобиография, подписана от кандидата;

- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

- данни за две лица, към които Общинският съвет да се обръща за препоръки;

- мотивационно писмо;

- писмено съгласие;

- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт;

- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. Заявленията за тази справка се изпращат на мейл [email protected]

Подаването на документите на кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Мездра ще става в деловодството на Общинския съвет в Мездра – в сградата на общинската администрация в града, като крайният срок е 13.12.19 г.

 

 

 

 
2019-12-02 13:25:45