Няма мераклии за съдебни заседатели

Няма мераклии за съдебни заседатели

Врачанският окръжен съд търси кандидати за допълване броя на съдебните заседатели за районния съд в града. Процедурата за кандидатстване бе стартирана с решение на Общинския съвет в града под Околчица от 26 ноември. Кандидатите трябва да са дееспособни български граждани на възраст от 21 до 68 години, да са с настоящ адрес в община Враца, да имат завършено най-малко средно образование, да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, а също да не страдат от психически заболявания. Всички изисквания към бъдещите съдебни заседатели са публикувани на сайта на Община Враца в раздела „Общински съвет“. Документите, които те трябва да представят в Общинския съвет във Враца, са:

- подробна автобиография, подписана от кандидата;

- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

- мотивационно писмо;

- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 и чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт;

- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. Заявленията за тази справка се изпращат на мейл [email protected]

Подаването на документите на кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Враца ще става в Центъра за административно обслужване на гражданите в Община Враца, като крайният срок е 13.12.19 г.
2019-11-27 15:09:14