Красимир Богданов: Необходими са повече грижи за селата

Красимир Богданов: Необходими са повече грижи за селата

Народният представител и кандидат за кмет на Община Враца Красимир Богданов се срещна с жителите на Голямо Пещене и Мраморен. Той представи приоритетите в предизборната си програма, в която особен акцент е развитието на малките населени места в общината.

  • Спешно обновяване на инфраструктурата и редовен транспорт до всяко населено място;
  • Ефективно управление на общинските земи, ливади, пасища и гори, при спазване на основния принцип на Европейския съюз „мисли за малкия“ и облекчено предоставяне на общински земи на желаещите да реализират проекти в областта на селското стопанство;
  • Запазване на сега съществуващата мрежа от детски и учебни заведения и недопускане повече да се закриват такива;
  • Увеличаване общинската субсидия за читалищата и регулярно участие на селата в културния живот на община Враца;
  • Увеличаване на средствата за издръжка на клубовете на пенсионера;
  • Грижа на Общината за сигурността на живота, имотите и продукцията на хората, чрез системи за видеонаблюдение, субсидиране с общински средства на полицейското присъствие в селата.

 „Благодаря за подкрепата на хората от Мраморен и Голямо Пещене! Желая успех на кандидатите ни за кметове на двете села Даниел Димитров и Павлин Цветков и на листата за общински съветници на ВМРО-Българско национално движение“, отправи пожелание Богданов.

 

ВМРО-Българско национално движение е с номер 34 в бюлетината!


сн.1
сн.2
сн.3


2019-10-06 10:30:00