Врачански магистрат заминава за Казахстан

Врачански магистрат заминава за Казахстан

Съдия Вероника Бозова от Районен съд – Враца ще бъде делегат на България в предстоящата среща на Международната асоциация на съдиите, която ще се проведе в столицата на Република Казахстан – Нурсултан от 15 до 19 септември. Дискутираните теми са обособени в шест цикъла. Съдия Бозова е включена в дебатите на тема „Социалните медии и съдебната система“. Тя има пет години опит, като говорител на Районен съд – Враца. Преди срещата, до участниците бяха изпратени въпроси, свързани с темите, които ще бъдат обсъдени. В срещата ще вземат участие представители на съдебната власт от различни държави, сред които са Италия, Франция, Дания, Норвегия, Сърбия, Русия, Гърция.

 
2019-09-12 10:18:26