Връчиха договорите на лични асистенти

Връчиха договорите на лични асистенти

Договорите на четирима лични асистенти, които ще полагат грижи за деца и възрастни хора с увреждания, имащи право на чужда помощ връчи кметът на Белоградчик Борис Николов. Служителите от Дирекция "Социално подпомагане" в града са изготвили оценка на потребностите на лицата и са определили броя на часовете, за които ежемесечно ще получават услугата от асистентите.

Удължени бяха и договорите на 17-те лица, предоставящи услугата ,,личен асистент”, "социален асистент” и ,,домашен помощник” в домашна среда. Срокът на подписаните допълнителни споразумения е до 31 декември 2019 г.

Основното трудово възнаграждение на работниците се определя на база минималната часова работна заплата за годината умножена по реално отработените часове за съответния месец на лицето предоставящо услугата. Заетите лица ще полагат грижи в домашна среда, както придружаване на потребителите от целевите групи.
2019-09-02 14:23:41