Връчиха дипломите на преквалифицирали се безработни

Връчиха дипломите на преквалифицирали се безработни

Успешно завършиха и четирите обучителни курса на КТ „Подкрепа” – Враца, предназначени за повишаване на квалификацията на безработни лица от територията на Дирекция „Бюро по труда“ – Враца.

Днес бяха връчени удостоверенията за професионално обучение на успешно издържалите изпитите от групата по специалността „Продава-консултант“. Общо 80 обучаеми получиха своите свидетелства и по специалностите „Текстообработване”,  „Готвач” и „Озеленяване“.

Обучението обхвана безработни лица от град Враца, селата Косталево, Паволче, Лесура и Фурен. Двама отличници от курс „Оператор на компютър“ вече започнаха работа в Община Враца. Двама души подпомагат Общинско предприятие „Социални и комунални дейности“ – община Криводол като работници в озеленяването, а други четирима Общинско предприятие „Социални дейности“ – Враца като помощник-готвачи.

Независимо от трудностите в организацията, обученията на КТ „Подкрепа“ се стремят да обхванат и безработни лица от селата в общините Враца и Криводол, където всъщност се отчитат високите нива на безработица и обезкуражаване на хората. Очаква се придобитата допълнителна квалификация да ги направи по-конкурентноспособни и да им осигури допълнителни възможности за работа на пазара на труда.

За четвърта поредна година КТ „Подкрепа” – Враца предлага обучения по ключови компетентности и професия, с което на практика разширява набора от социални услуги, насочени не само към синдикални членове, а към всички граждани от областта.

 
2019-07-25 15:52:54