Ясно е кой ще проучва за варовици в Северозапада

Ясно е кой ще проучва за варовици в Северозапада

Врачанското дружество „Булстоун“ ЕООД ще добива скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище „Требежа“, намиращо се в община Мездра. Концесионната площ е с размер от 245,3 дка. На база на количествата утвърдени запаси и предвидения средногодишен добив, концесията се предоставя за срок от 35 години. През този период се очаква постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 1.9 млн. лв. без ДДС. По закон приходите от тях постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е община Мездра. За обезпечаване на производствената си дейност от „Булстоун“ ЕООД предвиждат инвестиции в размер на повече от 1 млн. лв.

Фирма „Пътища – М” пък ще проучва за строителни материали в площ „Тополите”, разположена на територията на община Лом. Разрешението за проучване се предоставя за една година, като за този срок ще бъдат инвестирани минимум 35.9 хил. лв. в проучвателните дейности.
2019-07-24 13:44:02