Пореден успех завоюва СУ "Христо Ботев"

Пореден успех завоюва СУ

Врачанското Средно училище "Христо Ботев" успешно затвърждава позицията си на лидер в образованието в областта като за поредна година спечели финансиране на проект за обмен по програма Еразъм +.

Партньорството по проект "Многоезичие" свързва училището като координатор   с училища в Турция, Чехия и Португалия. Периодът на изпълнение на проекта е две години и основните дейности са свързани с изучаването на езиците на страните - участнички.

Целите на проекта са свързани с възможността учениците да развиват своите способности учейки чужди езици, различни от тези, които се предлагат в училище, да развиват своя потенциал и да   разбират различието /културно, езиково, историческо/ в света.
2019-07-17 15:05:46