Врачани ударно сменят водомерите си

Врачани ударно сменят водомерите си

Голяма част от абонатите на врачанската „Топлофикация”, получили писмени становища да подменят уредите си съгласно изискванията на нормативната уредба в областта на топлоснабдяването, са го извършили. Действията са провокирани след като през месец юни от дружеството проведоха годишно отчитане на индивидуалните уреди за разпределение и изготвиха предписания към клиентите, чиито водомери за топла вода са с изтекъл срок на метрология.

„Напомняме на всички домоуправители, че имат възможност по всяко време да поискат проверка на индивидуалните водомери от местното водоснабдително дружество. С подмяната на индивидуалните водомери „Топлофикация-Враца“ ЕАД се стреми благодарение на точно измерване на изразходваната топла вода от всеки клиент да гарантира едно коректно изчисление на потребената топлинна енергия. Надяваме се това да доведе до повишаване на доверието на клиентите в нас, като Дружество, което разпределя ползваната топлинна енергия по справедлив начин, според реалната консумация на топла вода“, пишат в съобщение до медиите от „Топлофикация-Враца” ЕАД.
2019-07-15 16:06:32