Училище се включи в двудневен семинар

Училище се включи в двудневен семинар

Работата си по европейски проекти за последните 2 години представи на двудневен семинар врачанското училище „Козма Тричков”. Акцент бе форумът "Модерното училище - тенденции и предизвикателства", част от дейностите по проект "Европа и 21 век в нашето училище" по програма „Еразъм+“, КД1. Негови модератори бяха участници в структурирани обучителни курсове в Англия, Испания и Италия. Представени бяха електронни платформи и продукти, както и тенденциите в управлението на образователните институции.

Семинарът "От знания към компетентности" бе част от дейностите по проекта със същото заглавие, по който училището работи от две години съвместно с Румъния, Турция, Естония, Полша, Партугалия и Италия. Проектът се осъществява по програма „Еразъм+“, КД2. Особен интерес предизвикаха представените крайни продукти на партньорството: книгата „Младият учен“ (chain story) – написани истории от ученици от партньорските училища – резултат от проучвателската им дейност, обучителен курс за учители на тема „Интерактивни и неформални методи на обучение“, сборник със задачи по математика и физика на английски език, професионално портфолио – съвместен продукт на учители от партньорските училища, включващо планове на уроци, инструменти за оценка и ресурси за организиране на учебната дейност. Семинарът завърши с обсъждане на проблемите в обучението по природни науки, математика и чужди езици.

Всеобщо e мнението, че работата по европейските проекти е допринесла за развитието и утвърждаването на училището като институция с дух на иновативност и новаторство, както и за подобряване на европейския му профил на институция, която споделя и развива и положителните европейски практики.
2019-06-21 09:53:18