Разпродават техника на БКС

Разпродават техника на БКС

Част от техниката и автомобилите на общинското предприятие „БКС” във Враца ще бъдат продадени. Движимите вещи, които вече не отговарят на изискванията за движение по пътищата, ще бъде изтъргувани с публично наддаване. Предложението за тези действия е от директора на комуналното дружество Борислав Димитров. Докладната обаче трябва първо да се приеме на местния парламент в края на този месец.

„Движимите вещи, представляващи негодна техника и автомобили, не отговарят на изискванията за движение по пътищата. Те са предоставени за управление на общинското предприятие „БКС”. Пускането им в експлоатация и поддръжката им е икономически нецелесъобразно, което налага да бъдат продадени, съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост. В тази връзка е изготвена експертна оценка от независим оценител”, се казва в докладната на комуналния шеф Борислав Димитров.

Не тезгяха ще бъдат извадени специализирани автомобили МАН и ИФА, товарен камион ЗИЛ, метална естакада, дизелов агрегат, чугунени радиатори, дъска за снегопочистване и други. Пазарната им стойност е от 3 800 до 90 лева.
2019-06-18 09:58:33