Търсят кой да проучи за вода на Леденика

Търсят инвеститор да доставя вода на Леденика

Туристически парк „Леденика” ще бъде изцяло водоснадбен. За целта първо ще бъде изготвено прединвестиционно проучване. В него ще бъдат вложени 50 хил. лв. без ДДС. Кой обаче ще извърши дейностите ще стане ясно след финализирането на обявената от кметския екип обществена поръчка. Общата дължина на трасето ще е 8 км. Водоподаването ще започне от ПС „Бистрец 2” и ще върви в западна посока до горната чупка на електопровода /на кота 560 м/. От там ще продължи по горския път и ще продължи до съществуващия водоем.

Допълнителният мониторинг, провеждащ се от ВиК – Враца доказва постоянен недостиг на чиста питейна вода в туристическите обекти. След осъществяването на идеята туристическия парк ще бъде захранван с живителна течност от Бистрешкото езеро.

Крайният срок за подаването на оферти за изготвянето на прединвестиционото проучване е 28 май тази година. Документите ще бъдат отворени от специална комисия към общинската администрация на следващия ден.
2019-05-22 15:24:44