„Топлофикация” завъртя анкета сред абонатите си

„Топлофикация” завъртя анкета сред абонатите си

Анкета сред абонатите си пусна врачанската „Топлофикация”. Целта на въпросника е да се събере повече информация относно нагласите и очакванията на битовите абонати към услугите по доставка на топлинна енергия за отопление и битова гореща вода. Информацията ще послужи при структурирането на плановете за бъдещото развитие на дружеството.

„Бихме искали да разберем дали врачани са информирани за това кой е най-изгодният начин за отопление и осигуряване на битова гореща вода, бихме искали да научим какви са причините за отказа от използване на битова гореща вода и централно отопление. Целта ни е да разберем в най-пълна степен какви са потребностите и желанията на нашите абонати, както и на потенциалните абонати и да се опитаме в максимална степен да ги задоволим. На база резултатите от анкетата планираме да изработим нашата стратегия за работа с клиенти и да съумеем да формираме адекватни отстъпки, които да привлекат повече нови абонати към услугите, предлагани от нашето дружество. В края на анкетата сме включили и един отворен въпрос, на който всеки има възможност да ни даде съвет относно подобряване нашата работа, както и да приложи своите забележки към нас, в случай, че има такива. Надяваме се чрез обратната връзка от страна на абонатите да подобрим чувствително качеството на предлаганите от нас услуги.“, заяви директорът на „Топлофикация – Враца” инж.Радослав Михайлов.

 

 
2019-04-15 16:25:14