Тестват сирените във Враца

Тестват сирените във Враца

Сиренната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението в градовете Враца, София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив,  Смолян и в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде задействана днес в 13 часа. Излъчваните национални сигнали за тревога и край на тревогата ще бъдат съпътствани и от гласова информация. В тревогата ще участват и интегрираните към националната система локални системи за оповестяване, изградени в обекти, чиято дейност създава опасност от възникване на бедствия.

Припомняме, че системата се тества два пъти годишно, в първия работен ден на месец април и на месец октомври в изпълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. Целта е проверка на техническото състояние на изградената сиренна система, повишаване уменията за задействане на системата и излъчване на информация на живо, а също и обучение на населението за разпознаване на сигналите.

 
2019-04-01 09:46:42