Над 10 фирми искат да ремонтират обекти във Враца

Над 10 фирми искат да ремонтират обекти във Враца

Рекорден брой фирми са подали документите си в обявената обществена поръчка за ремонт на обекти от общинската инфраструктура в община Враца. Офертите на 14-е кандидати бяха отворени от специална комисия към общинската администрация с председател Цветан Стоичков. На същинското отваряне на документацията обаче присъстваха представители само на трима от участниците в процедурата. Обявените цени от фирмите са за един работен час.

Фирмите подали документите си в срок и по ред на постъпване на офертите са : „Ри - Соф”, „Кастрой”, „Трейс Груп Холд”, „Инмат София”, „Тес Кънстракшън Груп”, ДЗЗД „АСФ”, „Проектстрой – Петър Петров”, „Си Билд България”, „Опал – 94”, „Инекс – Трейд”, „Уест Инженеринг”, „Ценит – Петков”, „Ситистрой – 2000” и „Строителна компания”.

На закрито заседание ще се избере най – изгодната оферта.

 

 

 
2019-03-20 14:52:35